imgToBackground
breadcrumbs
Events > How to successfully go about a PPP project? / Jak skutecznie zrealizować inwestycję w formule PPP?
header-txt

How to Successfully Go About a PPP Project?

Jak skutecznie zrealizować inwestycję w formule PPP? 

row-start col-xs-12 no-pad-bottom-section #agenda-section

About the event

 

During the four discussion panels you will hear insights from sponsors, lenders, contractors, legal, technical and financial advisors and public sector representatives on how to tackle all key aspects of a successful PPP project. We will discuss the evolving relationships in emerging markets and PPPs in the developed economies, explore various strategies and ways to mobilise financing and address the risk allocation between the private and public partners. The event will be a unique opportunity to gather insights from experienced stakeholders operating on the British and Polish markets.

 

Podczas czterech paneli dyskusyjnych przedstawimy perspektywę funduszy inwestycyjnych, instytucji finansowych, generalnych wykonawców, doradców prawnych, technicznych oraz finansowych jak również przedstawicieli sektora publicznego oraz wnioski, jak sprostać wszystkim kluczowym wyzwaniom projektu w formule PPP. Omówimy rozwój tej formy finansowania inwestycji na rynkach wschodzących oraz analogiczne projekty w rozwiniętych gospodarkach, przeanalizujemy różne strategie i metody pozyskiwania finansowania, poruszymy również temat alokacji ryzyka pomiędzy partnerem prywatnym i publicznym. Spotkanie będzie stanowiło wyjątkową okazję do wysłuchania prelekcji przedstawicieli firm, posiadających bogate doświadczenie w projektach PPP na rynku polskim i brytyjskim.

 

 

Register

row-start col-md-7 #venue-section
Loading...
row-start col-xs-12 no-pad-bottom-section #agenda-section

Agenda 

 

col-xs-12 agenda-section row-end top-80
Wednesday, 29 May 2019
8:30 am - 9:00 amREGISTRATION
9:00 am - 9:15 amWelcome speech and introduction to the programme by Jason Rheinberg – Deputy Head of Mission, the British Embassy in Poland
9:15 am - 9:45 amKeynote speech 'Public Private Partnerships: Lessons from the UK and International Experience' by Stephen Harris – PPP Director, Altra Capital
9:45 am - 10:30 amPANEL DISCUSSION #1
Recent changes in the regulatory environment [More Info]
10:30 am - 10:45 amCOFFEE BREAK
10:45 am - 11:30 amPANEL DISCUSSION #2
Support for the public sector [More Info]
11:30 am - 11:45 amCOFFEE BREAK
11:45 am - 12:30 pmPANEL DISCUSSION #3
PPP – perspective of the advisors [More Info]
12:30 pm - 12:45 pmCOFFEE BREAK
12:45 pm - 1:30 pmPANEL DISCUSSION #4
Investing and financing PPP projects – banks` and financial institutions` perspective [More Info]
1:30 pm - 3:00 pmLUNCH
row-start col-md-7 #venue-section
row-start col-xs-12 #speakers-section

Venue

British Embassy in Poland 

Kawalerii 12 Str. 

00-468 Warsaw

row-start col-xs-12 #speakers-section
row-start col-xs-12 #sponsors-section no-pad-bottom-section

Organizers

 

row-start col-xs-12 video-section center row-end
row-start col-xs-12 no-pad-bottom-section #agenda-section

Join us on May 29th!  

Register Now